- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Wybory oświatowe

Podczas wyborów w organizacji związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Wrocław Fabryczna gośćmi honorowymi byli przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso oraz przewodnicząca MSOiW Danuta Utrata.

Na najbliższą kadencję przewodniczącą Komisji wybrana została Jolanta Jackowska.

jw

foto Janusz Wolniak