Banner

Wszyscy powinni ponieść koszty kryzysu

Takie podejście prezentuje producent styropianu – wrocławski Hirsch Porozell sp. z o.o.

Podpisane tam na początku kwietnia  porozumienie, które ze strony zarządu zatwierdził Marc David, a w imieniu załogi przedstawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” Whirlpool, świadczy o tym, że ewentualnym niekorzystnym następstwom nadciągającego kryzysu ekonomicznego wywołanego koronawirusem stawią czoła pracownicy oraz zarząd zakładu we Wrocławiu. Solidarnie.

W myśl podpisanego porozumienia przestojem ekonomicznym objęci zostali nie tylko pracownicy produkcji, administracji lecz również kadra zarządzająca włącznie z dyrekcją. Szczegółowe zasady zawarto w porozumieniu.

I tak m.in. pracownikom produkcyjnym na stanowiskach robotniczych nie zostaną wypłacone premie, a stałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian. Z kolei  pracownikom administracyjnym i dyrekcji nie zostaną wypłacone premie, a obniżone zostaje wynagrodzenie brutto.

Przestój w zakładzie ma obowiązywać do początku lipca br.

Prawnik Zarządu Regionu  Sławomir Poświstak wysoko ocenia podpisane porozumienie. – To niewątpliwy sukces kolegów z MOZ NSZZ „Solidarność” Whirlpool (Krzysztof Domagała, Piotr Piasecki i Agnieszka Poczekajczyk – reprezentantka załogi), ale także dowód wysokich standardów etycznych zarządu we wrocławskim Hirsch Porozell. Kierownik działu eksperckiego ZR ubolewa, że obok takich modelowych porozumień, wręcz godnych naśladowania, są też niestety firmy, gdzie zarząd skwapliwie skorzystał z obniżenia wynagrodzeń pracownikom, „zapominając” o swoim wkładzie w ograniczenie skutków ekonomicznych pandemii.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy