Banner

Wszechnica SIP

Harmonogram zajęć dydaktycznych Wszechnicy

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy – Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przedstawia plan zajęć na pierwsze półrocze 2018 roku.

• 26 stycznia 2018 r. (piątek)
– Prawne podstawy mediacji pracowniczych
• 23 lutego 2018 r. (piątek)
– Reguły wpływu społecznego
• 30 marca 2018 r. (piątek)
– Zmiany w prawie pracy i BHP – podsumowanie nowelizacji przepisów z 2017 roku
• 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)
– Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
• 24 maja 2018 r. (czwartek)
– SIP – Związki Zawodowe – Pracownicy – Pracodawca – obszary współpracy
• czerwiec 2018 r.
– Wyjazdowe warsztaty dla Społecznych Inspektorów Pracy (szkolenie odpłatne).

Zajęcia wykładowo-seminaryjne rozpoczynają się o godz. 8:30 i trwają do 14:00. Sala 105 Regionu pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu.

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy

Wszechnica – wyższa forma kształcenia dorosłych w formie serii wykładów na określony temat, z udziałem wykładowców wyższych uczelni, instytutów naukowych i innych instytucji.
Wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej różne formy aktywizujące przekazu wiedzy jak: seminaria, prelekcje, wykłady, warsztaty tematyczne.
Nadzór nad stroną merytoryczną pracy Wszechnicy sprawuje Rada Wszechnicy.
Pracą dydaktyczną Wszechnicy kieruje kierownik Wszechnicy.
Wszechnica – szkoli, doradza, wspiera, integruje

Regulamin Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Kierownik Wszechnicy SIP
Paweł Chabiński (tel. 71-78-10-159, e-mail: wszechnicasip@gmail.com )

Rada Wszechnicy SIP
W dniu 20 października 2011 r. wybrana została Rada Wszechnicy SIP.

W jej skład wchodzą:
Lucyna Czyżewska – tel. 885 555 815
Sławomir Pruchnik – tel. 889 940 153
Emilia Kaczmarczyk
Katarzyna Michalak
Wszystkich zainteresowanych tematem społecznej inspekcji pracy prosimy o kontakt.

Deklaracja przynależności do Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Poniżej przedstawiamy formularz deklaracji przynależności do Wszechnicy

Deklaracja

Społeczna inspekcja pracy