Banner

Wszechnica SIP

Harmonogram zajęć dydaktycznych Wszechnicy

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy – Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przedstawia plan zajęć na pierwsze półrocze 2019 roku.

• 31 stycznia 2019 r.
– Zespół elektrociepłowni wrocławskich Kogeneracja S.A. – wizytacja zakładu
• 28 lutego 2019 r.
– Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy – identyfikacja i przeciwdziałanie
• 28 marca 2019 r.
– Zmiany przepisów z zakresu prawa pracy.
• 24 kwietnia 2019 r.
– Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
• 31 maja 2019 r.
– Dokumentacja pracownicza – zasady kontroli przez społecznego inspektora pracy
• czerwiec 2019 r.
– Wyjazdowe warsztaty dla Społecznych Inspektorów Pracy (szkolenie odpłatne).

Zajęcia wykładowo-seminaryjne rozpoczynają się o godz. 9:30 i trwają do 14:00. Sala 105 Regionu pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu.

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy

Wszechnica – wyższa forma kształcenia dorosłych w formie serii wykładów na określony temat, z udziałem wykładowców wyższych uczelni, instytutów naukowych i innych instytucji.
Wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej różne formy aktywizujące przekazu wiedzy jak: seminaria, prelekcje, wykłady, warsztaty tematyczne.
Nadzór nad stroną merytoryczną pracy Wszechnicy sprawuje Rada Wszechnicy.
Pracą dydaktyczną Wszechnicy kieruje kierownik Wszechnicy.
Wszechnica – szkoli, doradza, wspiera, integruje

Regulamin Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Kierownik Wszechnicy SIP
Paweł Chabiński (tel. 71-78-10-159, e-mail: wszechnicasip@gmail.com )

Rada Wszechnicy SIP
W dniu 20 października 2011 r. wybrana została Rada Wszechnicy SIP.

W jej skład wchodzą:
Lucyna Czyżewska – tel. 885 555 815
Sławomir Pruchnik – tel. 889 940 153
Emilia Kaczmarczyk
Katarzyna Michalak
Wszystkich zainteresowanych tematem społecznej inspekcji pracy prosimy o kontakt.

Deklaracja przynależności do Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

Poniżej przedstawiamy formularz deklaracji przynależności do Wszechnicy

Deklaracja

Społeczna inspekcja pracy