Banner

Wszechnica się szkoli

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy działająca przy Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na swoim kolejnym spotkaniu 31 marca odbywa II część szkolenia pt. Warsztaty z autoprezentacji.

Oprócz tego uczestnicy omawiają sprawy bieżące oraz zbliżającą się konferencję z okazji Światowego Dnia Wypadków przy Pracy.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy