- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Wszechnica i szkolenie

szk0

W Regionie Dolny Śląsk jednocześnie odbywa się szkolenie na temat zakładowego funduszu socjalnego prowadzone przez Jerzego Płazę oraz Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy pod kierunkiem Pawła Chabińskiego.

Oba wydarzenia zgromadziły liczną rzeszę związkowców.

jw

foto Janusz Wolniak