Banner

Wspomnienie o śp. Janie Mroczkowskim

W godzinach wieczornych w dniu 20. 03. 2021 roku, zmarł Jan Mroczkowski, od 1982 roku był zaangażowany w działalność opozycyjną w strukturach „podziemnej Solidarności”.

Wspomnienie o śp. Janie Mroczkowskim

Ponad 30 razy jako kurier przenosił przez „zieloną granicę” ulotki, książki, prasę podziemną, a także inne zakazane materiały.

Przerzucał nielegalnie przez „zieloną granicę” także radiostację (z Polski do Czechosłowacji). W odwrotnym kierunku przenosił zakazane publikacje Karty 77.

Współorganizował w połowie 1989 roku przerzut przez granicę do Polski, poszukiwanego czeskiego opozycjonisty Standy Devatego, który ukrywał się w jego domu, w specjalnie wykonanej skrytce.

Znałem Janka od wielu lat, często telefonował do mnie, spotykaliśmy się przy każdej możliwej okazji. Osobiście składałem wniosek do czeskiej ambasady w Warszawie, aby rząd czeski uhonorował działalność Jana Mroczkowskiego specjalnym wyróżnieniem.

Ambasador Rep. Czeskiej w Warszawie Jakub Karfik odznaczył Jana Mroczkowskiego medalem „Złotej Lipy” przyznanym przez władze Rep. Czeskiej. Uroczystość, którą miałem zaszczyt prowadzić odbyła się w dniu 24. 11. 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Laudacji, którą przygotowałem,  wysłuchał nie tylko śp. Jan Mroczkowski i Jego najbliższa Rodzina, ale także posłowie na Sejm RP, działacze SPCzS,  Marszałek Województwa Dolnośląskiego- Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, konsul Rep. Czeskiej we Wrocławiu- Arkadiusz Ignasiak oraz przedstawiciele MSZ. Wszyscy uczestnicy uroczystości byli zadziwieni nieznaną bliżej działalnością odważnego kuriera Solidarności Polsko- Czechosłowackiej.

Jego niezwykłą i odważną działalność  na pograniczu upamiętnia jedyny w Europie „Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej” w górach ziemi Kłodzkiej.  Zdjęcia Jana Mroczkowskiego umieszczone są na każdej tablicy informacyjnej na tym szlaku edukacyjnym, zorganizowanym  przez Solidarność Polsko- Czesko- Słowacką w górach,  wzdłuż granicy polsko- czeskiej.

Jan Mroczkowski  pozostał do końca życia skromnym człowiekiem. Uważam, że jest jedną z najbardziej zasłużonych Osób dla  odzyskania wolności i demokracji w Polsce i w Czechach.

Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce w dniu 27 sierpnia 2020 roku, podczas uroczystości otwarcia Skweru Solidarności Polsko- Czesko – Słowackiej we Wrocławiu. Janek spotkał się wtedy  po raz ostatni z  przyjaciółmi z działalności  opozycyjnej na pograniczu.

JULIAN GOLAK

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy