Banner

Wrześniowe obrady ZR

Podczas wrześniowych (11.09) obrad ZR przekazano informację z prac Prezydium ZR oraz Komisji Krajowej. Przewodniczący ZR Kazimierz Kimso podsumował obchody 37. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Dyrektor Biegu Solidarności Danuta Utrata podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji największej związkowej imprezy na Dolnym Śląsku.

Ponadto skarbnik Jarosław Krauze przedstawił wykonanie budżetu ZR za I półrocze. ZR przyjął też informację na XXIX WZD.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy