Banner

Wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej

30 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, m.in. przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso.
Nagrodę Haliny Krahelskiej ustanowił w 1989 Główny Inspektor Pracy. Przyznawana jest za “wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy”. Laureatami tej prestiżowej w dziedzinie bhp nagrody są m.in. przedstawiciele naszego Regionu: Kazimierz Kimso, Jerzy Langer, Janusz Łaznowski  i Józef Cencora, a także Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy.
W 2016 r. nagrodzeni zostali m.in. Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność”, Wojciech Zawadzki – zakładowy społeczny inspektor pracy w polkowickim Volkswagenie.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, wręczył nagrodę NSZZ “Solidarność” przyznaną Elektrowni Bełchatów dyrektorowi Markowi Ciapale.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy