Banner

WRDS – zebranie zespołu ds. nadzwyczajnej sytuacji

W środę 22 kwietnia obradował powołany przez przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zespół doraźny ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 .
Uczestnicy telekonferencji oprócz omówienia szczegółowych zasad monitorowania sytuacji w dolnośląskich przedsiębiorstwach oraz na rynku pracy dyskutowali nad wypracowaniem ścieżki szybkiego reagowania na kryzysową sytuację w zakładach pracy szczególnie zagrożonych skutkami pandemii.
Jednym z trzech koordynatorów prac zespołu jest przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso.
Zdjęcie archiwalne.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy