Banner

WRDS o służbie zdrowia

Kwestia wypowiadania  umów opt-out przez lekarzy oraz  trudna sytuacja lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku, to główne tematy czwartkowego (7 lutego) posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto zebrani wysłuchali informacji na temat harmonogramu prac związanych z Projektem Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 .

Obradom przewodniczył przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy