Banner

WRDS o ratownictwie medycznym i lecznictwie onkologicznym

Zmiany organizacyjne w obszarze Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku oraz problematyka lecznictwa onkologicznego na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium oraz Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie odbyło się 5 grudnia i prowadził je przewodniczący Kazimierz Kimso.

W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 kwietnia 2019 roku w obszarze Dolnego Śląska nastąpią zmiany w sposobie kontraktowania usług świadczonych przez dysponentów zespołów ratownictwa oraz ich organizacji. W miejsce dotychczasowych 12 dysponentów jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego kontraktowanie świadczeń na terenie Dolnego Śląska nastąpić ma z dwoma podmiotami: Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu oraz Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy. Nowe rozwiązania w tym zakresie oraz sposoby wprowadzania reorganizacji przedstawili przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu – Zbigniew Mlądzki,dyrektor oraz Damian Matuszkiewicz, z-ca dyrektora. Po dyskusji, w której przedstawiciele środowiska medycznego przedstawili swoje obawy w związku z kontraktowaniem tych świadczeń i organizacją ratownictwa medycznego na Dolnym Śląsku, członkowie Prezydium ustalili, że należy zwrócić się do Marszałka Województwa z prośbą o monitorowanie tej sytuacji i reagowanie na pojawiające się trudności.

Problematykę lecznictwa onkologicznego na Dolnym Śląsku przedstawił Adam Maciejczyk, Dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Powiedział, że zachorowalność na nowotwory w związku ze starzeniem się społeczeństwa będzie wzrastać. Wyraźnie też podkreślił, iż nie jest to jedynie problem medyczny, ale też społeczny wiążący się z problemem opieki nad pacjentem onkologicznym. Dyrektor przedstawił zebranym główne zagadnienia związane z finansowaniem lecznictwa onkologicznego, konieczność budowy nowego szpitala Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a także pilotażowy program organizacji leczenia pacjenta onkologicznego.

Członkowie Prezydium zaproponowali wsparcie dyrektora szpitala w szukaniu dodatkowych źródeł finansowania budowy nowego DCO, jak również poprosili o stałą informację dotyczącą postępów przy powstawaniu tej inwestycji.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy