- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Wojewoda w siedzibie Regionu

IMG_7432

Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski był jednym z gości marcowego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność”. Poinformował zebranych o aktualnej sytuacji społecznej w województwie. Według niego problemy są podobne jak w całym kraju – niskie płace w sferze budżetowej. Wojewoda pytany był przez działaczy m.in. o rządowy program budowy nowych mieszkań oraz o współpracę z sejmikiem województwa. Niejako w nawiązaniu do tych pytań, przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso wręczył wojewodzie pisemne stanowisko ZR w sprawie zamiaru odwołania przez zarząd województwa dyrektora Opery Wrocławskiej Marcina Nałęcz- Niesiołowskiego. Działacze dolnośląskiej Solidarności sprzeciwiają się tej decyzji podobnie jak związkowcy z NSZZ “Solidarność” Pracowników Opery Wrocławskiej.

Podczas tego posiedzenia ZR Okręgowa Inspektor Pracy Małgorzata Łagocka przedstawiła raport z działalności OIP za 2018 rok. Zwiększona ilość kontroli wynikała w dużej mierze z wprowadzonej rok temu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Omówienie sytuacji w branżach zakończyło marcowe posiedzenia ZR. Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty Danuta Utrata poinformowała zebranych o prowadzonej w placówkach oświatowych procedurze wchodzenia w spór zbiorowy z dyrektorami. W najbliższy piątek Sztab Protestacyjno-Strajkowy KSOiW podejmie decyzje co do dalszych działań. Już w styczniu oświatowa Solidarność zapowiadała, że w razie niespełnienia przez rząd postulatów, dojdzie do strajku w połowie kwietnia 2019 r.