Banner

Wodniacy przeszli ulicami Krakowa

Pracownicy Wód Polskich od 10 lat nie dostają podwyżek płac. Około 100-osobowa delegacja związkowców „Solidarności” z Dolnego Śląska z Wód Polskich demonstrowała w Krakowie, domagając się podwyżek wynagrodzeń. Wraz z pracownikami z innych regionów Polski, około 300 osób, przeszli ulicami miasta do urzędu wojewody, składając Apel Protestacyjny.

W złożonym na ręce dyrektora gabinetu wojewody Szymona Strzelikowskiego piśmie, związkowcy domagali się poinformowania Rady Ministrów o prowadzonej akcji protestacyjnej, realizacji Porozumienia zawartego w 2016 roku z Ministrem Środowiska oraz zaprzestania działań prezesa Wód Polskich pogarszających warunki pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy