Banner

Ważne oświadczenie Przewodniczącego Oświaty

Waldemar Jakubowski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, przekazał ważne informacje dotyczące trudnej sytuacji w polskiej oświacie. W jego przemówieniu podkreślił kluczowe wyzwania oraz przedstawił spojrzenie związkowej organizacji na obecne wyzwania edukacyjne. Jestem głęboko przekonany, że sytuacja w naszym systemie oświaty i szkolnictwa jest nie tylko wyzwaniem, ale także szansą. Mamy do czynienia z dynamicznym otoczeniem, w którym zmieniają się potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Jako NSZZ ‘Solidarność’, jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w budowaniu przyszłości edukacji. Jednakże, nie możemy zapominać o codziennych wyzwaniach. Niedobór kadry pedagogicznej, niewystarczające finansowanie, a także problem przestarzałych programów nauczania – to tylko niektóre problemy, które stoją przed nami. Ale wraz z tymi wyzwaniami idą także okazje do twórczego działania. Dlatego, jako NSZZ ‘Solidarność’, jesteśmy gotowi do współpracy na rzecz poprawy systemu oświaty. Nasza sekcja jest miejscem dialogu, wymiany pomysłów i dążeń do wspólnych rozwiązań. Naszym celem jest zapewnienie lepszej przyszłości dla naszych dzieci, uczniów i nauczycieli. Wierzymy, że tylko wspólnie możemy osiągnąć to, co najlepsze dla naszej oświaty.

https://www.youtube.com/watch?v=BGi91cyVq4E

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy