Banner

W sprawie Teatru Polskiego sąd uznał racje wojewody

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w dniu 07 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargi Zarządu Województwa Dolnośląskiego na postanowienia Wojewody Dolnośląskiego o wstrzymaniu uchwał w sprawach: odwołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezarego Morawskiego oraz powierzenia pełnienia obowiązków Remigiuszowi Lenczykowi.

Wbrew twierdzeniom przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego sąd uznał argumentację nadzoru prawnego Wojewody, iż wydane przez niego postanowienia są niezaskarżalnym środkiem nadzoru. Sąd wskazał, że „ustawodawca nie określił przesłanek wstrzymania wykonania uchwały, a zatem w każdym przypadku to organ nadzoru dokonuje zasadności jego zastosowania”. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego, Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy