Banner

W nowej sytuacji

Mirosław Rzepka (pierwszy z lewej), był jedynym kandydatem na przewodniczącego NSZZ “Solidarność” w PKP Energetyka Zakład Dolnośląski Wrocław. Zakładowe Zebranie Delegatów odbyło się w sali wrocławskiego NOT-u w piątek 17 marca. Po wyborze na kolejna kadencję Mirosław Rzepka, dziękując za zaufanie, stwierdził m.in., że podobnie jak w poprzednim okresie będzie się starał spełnić w 100 procentach, obowiązki i zadania jakie nałożą na niego delegaci. Nawiązał do nowej sytuacji w jakiej znalazła się PKP Energetyka po wykupieniu przez Polską Grupę Energetyczną. – Nasz priorytet, to dogadać się z nowym pracodawcą- mówił przewodniczący Rzepka. Wyraził nadzieję, że uda się zachować Układ Zbiorowy Pracy.
Gośćmi obrad byli m.in. Marek Klas, przewodniczący Sekcji Zawodowej PKP Energetyka NSZZ “Solidarność”, przewodniczący ZR Kazimierz Kimso.
Nad prawidłowym przebiegiem procedury wyborczej czuwał reprezentant RKW Zbigniew Gadzicki.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy