Banner

W jednej sali

Po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w poniedziałek (7 września) obradowali w siedzibie dolnośląskiej “Solidarności” członkowie ZR.

Obrady poprzedziła uroczystość zaprzysiężenia nowej członkini ZR Danuty Liskowiak. Przewodnicząca NSZZ “Solidarność” we wrocławskim Sanepidzie miała w części roboczej możliwość zapoznania pozostałych z problemami dotykającymi pracowników służby sanitarnej. O sytuacji w branżach mówili także pozostali członkowie tego gremium. Ze szczególną uwaga wysłuchano relacji przewodniczących regionalnych sekcji oświaty oraz służby zdrowia. Danuta Utrata mówiła o tym jak wygląda nauczanie w placówkach oświatowych na Dolnym Śląsku, a Ewa Jakimowicz zreferowała m.in. próby ratowania strzelińskiego szpitala postawionego w stan upadłości. O trudnej sytuacji branży chemicznej mówił Ireneusz Besser.
Działacze przyjęli również kilka uchwał porządkowych.

Przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso rozdał uczestnikom spotkania okolicznościowy album autorstwa Janusza Wolniaka, ukazujący działalność Regionu w minionym czterdziestoleciu. Zaapelował do zebranych o ostrożność, gdyż wirus Covid 19 nie odpuszcza i dotknął także członków naszego Związku. Poniedziałkowe obrady odbywały się w największej sali, z uchylonymi oknami, a działacze rozsadzeni byli od siebie z zachowaniem półtorametrowego dystansu.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy