Banner

Vivat 3 Maj!

Z udziałem licznych pocztów sztandarowych, w tym Regionu NSZZ „Solidarność”, odbyły się uroczystości przy pomniku Konstytucji Trzeciego Maja przy Panoramie Racławickiej we Wrocławiu.

Władze państwowe reprezentował m.in. wicewojewoda Krzysztof Zieliński. Byli przedstawiciele samorządów, organizacji kombatanckich i społecznych. NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Kazimierz Kimso.

Po przemówieniach, apelu poległych, salwie honorowej i złożeniu kwiatów, uformował się pochód do katedry, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy