Banner

Ustawy czekają na podpis Prezydenta

W ostatnim głosowaniu Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Teraz obie ustawy trafią do podpisu do prezydenta. W noweli znalazły się m.in. zapisy odmrażające odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co było jednym z punktów porozumienia pomiędzy Solidarnością a rządem. – To rozwiązanie, które interesuje wszystkich pracowników – skomentował wynik głosowania Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”.

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio – 68 mld zł).

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe).

Ustawa przewiduje odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023. W ustawie zakłada się także zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

jw/tysol.pl

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy