Banner

Ustalenie planu prac WRDS

Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, gościł w środę 15 stycznia w siedzibie Regionu. Przedstawił przewodniczącemu  Kazimierzowi Kimso propozycję terminów oraz tegorocznej  tematyki posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.W tym roku to właśnie Artur Mazurkiewicz będzie przewodniczył obradom tego gremium.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy