Banner

Uroczystości w Lubinie- zdjęcia

31 sierpnia 2017 roku to dzień, w którym upamiętniono rocznice podpisania porozumień sierpniowych oraz Zbrodnie Lubińską. W tym dniu uczestniczyli w uroczystościach liczni przedstawiciele dolnośląskiej “Solidarności”.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy