Banner

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

We wtorek 9 kwietnia w Sejmie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Podczas posiedzenia Rada rozpatrzyła materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

Członkowie ROP przyjęli stanowisko w sprawie bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów.

W obradach uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy