Banner

Udane negocjacje w Orange

Przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ Solidarność reprezentujący pracowników zatrudnionych w Orange Polska podpisali 4 czerwca Protokół Dodatkowy nr 9 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tym samym zakończyły się
zainicjowane przez Pracodawcę, trwające od marca br. trudne negocjacje,
które dotyczyły nagród jubileuszowych i odpisu na Fundusz Socjalny.
W wyniku żmudnych rozmów porozumienie uwzględnia zgłaszane przez NSZZ “Solidarność” propozycje, które znacznie polepszyły pierwotny projekt zmian w PUZP.
Nagrody jubileuszowe w dotychczasowym kształcie będą obowiązywały do 8 kwietnia 2021 r. Po tym terminie, w okresie do 31 grudnia 2021 r. pracownicy, którzy osiągną staż
pracy pomiędzy 15 a 30 lat nabędą prawo do jednorazowej nagrody
jubileuszowej.
Pierwotnie pracodawca proponował, że zmniejszony odpis będzie obowiązywał
również w 2022 roku, czyli o 1 rok dłużej niż wynika to z podpisanego
Protokołu. Od 2022 roku odpis na Fundusz powróci do ustawowego poziomu.
Na wniosek OMPT NSZZ Solidarność uzgodniono również, że pozostałe
postanowienia PUZP nie ulegną zmianie bez zgody stron Układu – do dnia
31.03.2026 roku. Jest to istotna gwarancja, zabezpieczająca na 5 lat (licząc
od 31 marca 2021 r.) m.in. wysokość odpraw przy rozwiązaniu umów o pracę z
przyczyn niedotyczących pracowników.
Zmiany w PUZP wejdą w życie po ich zarejestrowaniu przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W rozmowach z pracodawcą OMPT NSZZ “Solidarność” reprezentowali Jerzy
Iwaszkiewicz – przewodniczący i Łukasz Mickiewicz – z-ca przewodniczącego.
Na bieżąco prowadzone były konsultacje i uzgodnienia z Prezydium OMPT i
Komisja Międzyzakładową.
Fot. pochodzi ze strony Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy