Banner

Uczcili rocznicę odzyskania niepodległości

Delegacja Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” 27 października br. w Wilnie uczciła 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W patriotycznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i serca Marszała J. Piłsudskiego wzięła udział stuosobowa reprezentacja członków Związku w Orange Polska S.A., EmiTel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Eriksson Sp. z o.o., Sodexo Polska Sp. z o.o., Intermedia sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o. na czele z przewodniczącym Jerzym Iwaszkiewiczem i członkami prezydium. Przybyły poczty sztandarowe Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji oraz organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w EmiTel sp. z o.o., OOZ z Krakowa i Łodzi. Duchowo pielgrzymkę wspierali ksiądz prałat Jarosław Sroka, duszpasterz pracowników telekomunikacji i ksiądz Władysław Palmowski – sprawujący opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelan internowanych i podziemnej „Solidarności.
Organizację Oddziałową Pracowników Telekomunikacji we Wrocławiu reprezentowało 14 przedstawicieli Związku.
Uroczystości rozpoczęto od złożenia hołdu na mauzoleum Matki i Serca Syna – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pochowanym na Cmentarzu na Rossie poległym za ojczyznę w latach 1919–1920 w walkach o Wilno i żołnierzom Armii Krajowej poległym podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku.
W swoim wystąpieniu przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz nawiązał do historycznych wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości, której symbolem jest Józef Piłsudski – syn ziemi wileńskiej. Zbigniew Jackiewicz przypomniał tak ważne dla Polaków słowa ”Bóg, Honor, Ojczyzna” i Solidarność, która przyczyniła się do obalenia muru berlińskiego, a Polsce na nowo przywróciła niepodległość. Uczestnicy pielgrzymki zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy. Wśród pochowanych żołnierzy znajdują się krewni z rodziny uczestników uroczystości – Jerzego Iwaszkiewicza i Marka Walczaka.
Tego samego dnia koncelebrowana została Msza Św. w intencji Ojczyzny i Solidarności w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Modlono się w intencji zmarłych, za rodaków – mieszkańców Kresów i Syberii, o opiekę duszpasterską, rodziny oraz za solidarność narodów polskiego i litewskiego o opiekę Matki Boskiej Ostrobramskiej – Matki Boskiej Miłosierdzia nad Polską i Litwą. W wygłoszonej homilii ks. W. Palmowski nawiązał do unii Polsko-Litewskiej, która połączyła oba narody wspólnymi wartościami chrześcijańskimi. Podkreślał znaczenie patriotyzmu i zagrożenia wynikające z totalitaryzmu, do którego doprowadził komunizm i nacjonalizm, przynosząc zagładę milionom Polaków.
Po Mszy Świętej jej uczestnicy udali się na cmentarz żołnierzy polskich na Antokolu. Złożono wieniec pod krzyżem upamiętniającym poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Na grobach poległych rozbłysło 1000 zniczy.
W drodze powrotnej z Wilna, 28 października, odprawiono Mszę Świętą w Ponarach miejscu kaźni, w latach 1941 – 1944, 100 tys. mieszkańców Wilna i ziemi wileńskiej narodowości żydowskiej i polskiej.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy