Banner

Uczcili pamięć rtm Witolda Pileckiego

Od 13 maja, dnia urodzin Witolda Pileckiego do 25 maja, dnia Jego śmierci, odbyły się we Wrocławiu IV Dni z Rotmistrzem Pileckim. Ich organizatorem były stowarzyszenia Odra-Niemen i Inicjatywa Historyczna.
Końcowym akcentem uroczystości było spotkanie przed pomnikiem Rotmistrza w Parku Staromiejskim. Wziął w nich udział oddział wojska i harcerze. Po okolicznościowych przemówieniach organizatorów odśpiewano Hymn Polski, zmówiono modlitwę, odśpiewano pieśń z harcerzami, a wojsko oddało honorową salwę.
jw


foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy