Banner

Uber i inni

„Chcemy, aby gospodarka platformowa kwitła. Ale musimy upewnić się, że przestrzega standardów pracy i praw socjalnych, które zostały ustanowione w UE. Jeśli ludzie tracą prawa socjalne, do których są uprawnieni, istnieje potrzeba działania”.- powiedział komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicholas Schmit.
Władze wykonawcze UE ogłosiły w grudniu ub.r., że projekt przepisów (dyrektywa 2021/0414 (COD) o poprawie warunków pracy w platformach technologicznych) może mieć zastosowanie do 5,5 mln pracowników z 28 mln pracujących na platformach internetowych w całym bloku 27 państw UE.

Jeśli przepisy wejdą w życie, firmy internetowe, które samodzielnie ustalają płace i standardy postępowania dla swoich kurierów, będą musiały zaklasyfikować ich jako pracowników uprawnionych do płacy minimalnej, płatnego urlopu i praw emerytalnych.

Zgodnie z wnioskiem UE, firmy będą uznawane za pracodawców, jeśli nadzorują wykonywanie pracy przez pracowników za pomocą środków elektronicznych, ograniczają ich zdolność do wyboru godzin pracy lub zadań i uniemożliwiają im pracę dla stron trzecich.

Co istotne, wniosek przenosi ciężar dowodu na przedsiębiorstwa w przypadku sporu co do tego, czy pracownik jest samozatrudnionym wykonawcą czy pracownikiem. Firmy twierdzą, że w rezultacie wzrostu kosztów pracy nastąpi spadek zatrudnienia. Z kolei duże centrale związkowe ( np. niemieckie DGB) odniosły się do inicjatywy Komisji Europejskiej z zadowoleniem.

fot. Wikipedia

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy