Banner

Trwają obrady Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

W Jarnołtówku rozpoczęły się dwudniowe obrady Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. W porządku obrad zaplanowano m.in. przekazanie informacji nt. pracy Prezydium i zespołów KK. Przewidziane są też wystąpienia mówiące o sytuacji w branżach i regionach. Ponadto omówiony będzie problem rozwoju Związku i pomoc dla szykanowanych członków Związku oraz sprawy wewnątrzzwiązkowe.

W obradach uczestniczą członkowie KK z Regionu Dolny Śląsk na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy