Banner

Tarcza nie chroni

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl pracodawcy wykorzystują dużą niepewność na rynku pracy i nie tylko zwalniają pracowników, ale i wręczają im wypowiedzenia zmieniające dotychczasowe umowy.
Według Prawo.pl art. 72 pkt 20 lit. d) ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozwala pracodawcom wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika zaraz po zakończeniu trzymiesięcznego okresu przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy.
W opinii portalu okazuje się też, że przed zwolnieniami nie chroni pracowników tarcza finansowa, która z założenia miała również pomóc w utrzymaniu miejsc pracy, ale w praktyce przewidziane warunki uzyskania i rozliczenia tej pomocy nie stanowią skutecznej bariery przed zwalnianiem pracowników.
Okazuje się, że mali i średni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy finansowej, będą rozliczani przez Polski Fundusz Rozwoju, który tę pomoc im przyznał, ze stanu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed i po miesiącu, w którym wystąpili z wnioskiem o pomoc. Nie jest więc ważne, kto pracował wtedy, gdy przedsiębiorca ubiegał się o pomoc, tylko to, aby liczba pracowników się zgadzała.
Źródło- Prawo.pl

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy