Banner

Tag Archives: Zarząd Regionu

Spotkanie z prezydentem

Zarys planu inwestycyjnego stolicy Dolnego Śląska przedstawił działaczom Zarządu Regionu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, podczas czerwcowego (10.06) posiedzenia ZR. Ponadto związkowcy przyjęli uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia wykonania budżetu regionalnego funduszu strajkowego i regionalnego funduszu pomocy dla szykanowanych za działalność związkową oraz uchwały ws. odznaczenia Niezłomni. Podjęto też stanowisko ws trudnej sytuacji szpitala w Strzelinie oraz…

Czytaj więcej

Solidarność domaga się wszystkich wolnych niedziel

Podczas spotkania z posłami Piotrem Babiarzem i Jackiem Światem jednoznacznie wybrzmiał głos związkowców domagających się uchwalenia wszystkich wolnych niedziel w handlu. Na posiedzeniu Zarządu Regionu 23 października posłowie usłyszeli wiele pytań i problemów z jakimi borykają się związkowcy, przede wszystkim w branżach oświaty, służby zdrowia, kultury i transportu kolejowego. Ponadto na spotkaniu usłyszeli informację z…

Czytaj więcej

W Regionie o Teatrze Polskim

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu dolnośląskiej “Solidarności” w środę 10 maja poświęcone było w całości sytuacji w Teatrze Polskim. Trwający od niemal roku konflikt jaki wywołany został niezgodą części pracowników teatru na werdykt komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora placówki, stwarza realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania Teatru Polskiego we Wrocławiu. Przewodniczący zakładowej “Solidarności” Leszek Nowak zwrócił uwagę m.in.…

Czytaj więcej

Obraduje Zarząd Regionu

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na swoim posiedzeniu 18 kwietnia wysłuchał informacji z prac Prezydium oraz propozycji zmian do ustawy o związkach zawodowych. W przyjętym porządku obrad znalazły się ponadto dyskusja nt. wysokości wieku emerytalnego, projekty uchwał dotyczące spółki „Nasz Dom” oraz kwestii wewnątrzzwiązkowych. jw Foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Dzień Solidarności i Wolności

Dzisiaj, 31 sierpnia 2015 obchodzimy święto państwowe Dzień Solidarności i Wolności. 10 lat temu w 2005 roku Sejm RP, wtedy w 25. rocznicę powstania Solidarności, uchwalił to święto dla upamiętnienia historycznego zrywu Polaków prowadzącego do upadku komunizmu nie tylko w Polsce. Flagi Solidarności od rozpoczęcia obchodów 26 sierpnia, wiszą na budynku Dolnośląskiej Solidarności, na wrocławskim…

Czytaj więcej

Hojni i solidarni

We wtorek 23 czerwca przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso podziękował kilkunastu działaczom, których organizacje wsparły finansowo relikwiarz będący elementem ołtarza w bazylice św. Brygidy w Gdańsku oraz kolejny, który towarzyszyć będzie pielgrzymkom „Solidarności”. Znajdują się w nich relikwie patrona naszego Związku błogosławionego księdza Jerzego. Kameralne spotkanie w siedzibie Regionu zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów od przewodniczącego Komisji…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy