Banner

Tag Archives: wybory

Praca w komisjach wyborczych

Na podstawie art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy