Banner

Tag Archives: Wszechnica SIP

Wszechnica w Kazimierzu

Kilkudniowe szkolenie wyjazdowe członków Wszechnicy SIP odbywa się w tym tygodniu w Kazimierzu Dolnym. We wtorek 25 czerwca społeczni inspektorzy pracy mieli możliwość wysłuchania prelekcji poświęconej tematyce związanej z udzielaniem urlopów i ewidencją czasu pracy Zajęcia prowadził inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie Bartosz Prochowicz.…

Czytaj więcej

Przetwarzanie danych osobowych

Co warto wiedzieć o nowych, wprowadzonych przez RODO zasadach przetwarzania danych osobowych i jak powinni do tego zagadnienia podchodzić społeczni inspektorzy pracy. Temu m.in. poświęcone było spotkanie Wszechnicy SIP w czwartek 29 listopada w Zarządzie Regionu. Inspektor ochrony danych osobowych Bożena Szwagrum omówiła najnowsze regulacje prawne dotyczące tego niezwykle istotnego dla firm i pracowników zagadnienia.…

Czytaj więcej

Spotkanie Wszechnicy

Cykliczne spotkanie społecznych inspektorów pracy zrzeszonych we Wszechnicy SIP poświęcone było omówieniu zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zapisy akty i zmiany w ustawie zreferował zebranym kierownik działu eksperckiego Regionu Sławomir Poświstak. Była to też doskonała okazja dla sipowców do wyjaśnienia wątpliwości związanych interpretacją pewnych przepisów prawa pracy.…

Czytaj więcej

Minister Wiesław Łyszczek gościem Wszechnicy

Niecodzienny przebieg miało 8 grudnia comiesięczne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Regionu Dolny Śląsk. Gościem przewodniczącego Regionu Kazimierza Kimso i kierownika WSiP Pawła Chabińskiego był główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Oprócz nowego ministra, na zebranie WSIP przybyła okręgowa inspektor pracy Małgorzata Łagocka. Obok kurtuazyjnych życzeń i podziękowań zebrani wysłuchali wiele o planach działania PiP, usłyszeli wiele ciepłych…

Czytaj więcej

Spotkanie Wszechnicy

Na październikowej Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk gościła starszy inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska z wykładem Oddelegowanie pracowników zagranicę z uwzględnieniem społecznych inspektorów pracy. W drugiej części spotkania szef Wszechnicy Paweł Chabiński omówił bieżące sprawy. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Wszechnica się szkoli

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy działająca przy Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na swoim kolejnym spotkaniu 31 marca odbywa II część szkolenia pt. Warsztaty z autoprezentacji. Oprócz tego uczestnicy omawiają sprawy bieżące oraz zbliżającą się konferencję z okazji Światowego Dnia Wypadków przy Pracy. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Obraduje Wszechnica

Marcowe spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone jest omówieniu propozycji nowelizacji kodeksu pracy oraz przedstawieniu sprawozdania rocznego Okręgowej Inspekcji Pracy. Zebraniu przewodniczy Paweł Chabiński odpowiedzialny za funkcjonowanie Wszechnicy, a uczestniczy też w nim przewodniczący Kazimierz Kimso. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy