Banner

Tag Archives: WRDS. Kimso

WRDS o ratownictwie medycznym i lecznictwie onkologicznym

Zmiany organizacyjne w obszarze Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku oraz problematyka lecznictwa onkologicznego na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium oraz Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie odbyło się 5 grudnia i prowadził je przewodniczący Kazimierz Kimso. W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym…

Czytaj więcej

WRDS o służbie zdrowia

Kwestia wypowiadania  umów opt-out przez lekarzy oraz  trudna sytuacja lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku, to główne tematy czwartkowego (7 lutego) posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Ponadto zebrani wysłuchali informacji na temat harmonogramu prac związanych z Projektem Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 . Obradom przewodniczył przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy