Banner

Tag Archives: Wójcik

Gdy odwaga nie była tania

Koncertem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej w auli Politechniki Wrocławskiej upamiętniono w środę (12 grudnia) rocznicę wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Przed występem artystów o tym dramatycznym i tragicznym dla wielu czasie mówił rektor uczelni Cezary Madryas. – Wtedy odwaga nie była tania – przypomniał zebranym. O skutkach stanu wojennego mówił również przewodniczący Regionu Dolny Śląsk…

Czytaj więcej

List otwarty “Solidarności” Politechniki Wrocławskiej

Tomasz Wójcik w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej, wystosował List otwarty do Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa PiS. W skierowanym do w/w osób piśmie padły zarzuty o to, że przygotowany do legislacji projekt ustawy o szkolnictwie wyższym nie spełnia…

Czytaj więcej

Spotkanie w Kłodzku

W środę 6 grudnia odbyło się w Kłodzku spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy pomiędzy NSZZ ”Solidarność” a związkiem zawodowym NOVE ODBORY z Czech. W spotkaniu uczestniczyli Xenie Kaduchova i Jaroslav Jurysek a z  Regionu Dolny Śląsk  Maria Zapart, Tomasz Wójcik i Barbara Janowicz. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości pomocy pracownikom zatrudnionym w Czechach.  NOVE  ODBORY to niezależny…

Czytaj więcej

Nie ma uczelni bez badań naukowych

Przedstawiciele organizacji NSZZ Solidarność wyższych uczelni Wrocławia zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, w dniu 3 kwietnia 2017 r. przyjęli przedstawione poniżej stanowisko w sprawie przygotowywanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, które to stanowisko postanowili przedstawić Pani Premier RP Beacie Szydło, Panu Wicepremierowi Ministrowi Rozwoju i Finansów Matuszowi Morawieckiemu, Panu Wicepremierowi Ministrowi Nauki i…

Czytaj więcej

Zakończmy jałowy spór

W piątek 11 grudnia w Politechnice Wrocławskiej upamiętniono ofiary wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Obecna na uroczystościach zastępca przewodniczącego ZR Maria Zapart odczytała list Kazimierza Kimso (przewodniczący ZR był w tym czasie na uroczystościach w Kłodzku). Szef dolnośląskiej „Solidarności” zwracając uwagę na pamięć o tym, co wydarzyło się przed ponad 30 laty zaapelował…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy