Banner

Tag Archives: Służba Więzienna

Życzenia dla pracowników Służby Więziennej

Z okazji święta Służby Więziennej wszystkim pracownikom polskich zakładów penitencjarnych, a w szczególności Koleżankom i Kolegom zorganizowanym w NSZZ „Solidarność” życzę, aby praca dawała Wam satysfakcję zawodową oraz by służba przebiegała w spokoju. Niech rosnąca liczba osób wstępujących do naszego Związku w Służbie Więziennej i skuteczne działanie Organizacji Związkowej oraz rzetelnie prowadzony dialog z kierownictwem…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy