Banner

Tag Archives: ROP

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Omówienie projektu przyszłorocznego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy oraz sprawy bieżące wypełniły posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Ponadto członkowie ROP przyjęli stanowisko w sprawie kompleksowej informacji o zawodach jako instrumencie wspomagającym dobór do zawodu i zatrudnienie. W obradach wziął udział m.in.członek ROP  Kazimierz Kimso.…

Czytaj więcej

Obrady Rady Ochrony Pracy

Przyjęcie stanowiska  w sprawie problematyki zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych   w świetle nowych uregulowań oraz omówienie dokumentu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –  Państwowego Instytutu Badawczego poświęconego informacji o zawodach, to główne, poza sprawami bieżącymi,tematy wtorkowego (10 września) posiedzenia Rady Ochrony Pracy. W pracach tego gremium bierze udział przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz…

Czytaj więcej

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

We wtorek 9 kwietnia w Sejmie, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Podczas posiedzenia Rada rozpatrzyła materiał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy…

Czytaj więcej

Obradowała Rada Ochrony Pracy

W środę 24 stycznia w Warszawie członkowie Rady Ochrony Pracy przyjęli stanowisko w sprawie poprawy skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle wymagań nowej normy ISO 4500. Ponadto zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pt. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym i ograniczenie ich skutków. Omówiono sprawozdanie…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy