Banner

Tag Archives: Rada Ochrony Pracy

Obraduje Rada Ochrony Pracy

Z udziałem przewodniczącego Regionu NSZZ “Solidarność Dolny Śląsk Kazimierza Kimso odbywa się w Warszawie posiedzenie Rady Ochrony Pracy. W porządku obrad jest m.in. zajęcie stanowiska ROP ws. działania ZUS i KRUS w cel;u zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz zapoznanie się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. jw…

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

17 lipca w budynku Sejmu odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Zebrani, w tym przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso, przyjęli stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. Rada zajęła się także materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy na temat oceny i…

Czytaj więcej

Spotkanie Rady Ochrony Pracy

Przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso wziął udział w Warszawie w kolejnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy wysłuchała informacji na temat przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, zaprezentowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiono również wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach IV etapu Programu Wieloletniego…

Czytaj więcej

Październikowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy

We wtorek 24 października przewodniczący ZR Kazimierz Kimso bierze udział w kolejnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, na którym zostanie przyjęte stanowisko w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy oraz Polskie Centrum Akredytacji – Poprawa skuteczności systemów…

Czytaj więcej

Obraduje Rada Ochrony Pracy

We wtorek 29 sierpnia w Warszawie zebrała się na kolejnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Jej członkowie zajmą się m.in. działaniami prewencyjnymi Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa oraz zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego w świetle przepisów dot. czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie. W posiedzeniu uczestniczy Kazimierz Kimso – przewodniczący…

Czytaj więcej

Rada Ochrony Pracy

Na zebraniu Rady Ochrony Pracy odbywającym się 5 lipca w Warszawie omawiane są działania prewencyjne Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Nadzoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. Ponadto Rada debatuje nad przyjęciem stanowisk ws. ograniczeń zagrożeń wypadkowych w Zakładzie Usług Leśnych oraz ws. działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku. W zebraniu Rady bierze udział…

Czytaj więcej

Rada Ochrony Pracy

W Warszawie odbyło się 8 września posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Radę Ochrony Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. W skład obecnej Rady został powołany przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. Na obecnym…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy