Banner

Tag Archives: Rada Ochrony Pracy

Obrady ROP w Gdańsku

We wtorek 22 września w sali BHP w Stoczni Gdańskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjęła  stanowisko w sprawie działań Wyższego Urzędu Górniczego, a także zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych pt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce: działania prewencyjne w obszarze legalności…

Czytaj więcej

O zagrożeniach dla zdrowia

Lutowe (11.02) posiedzenie Rady Ochrony Pracy poświęcone jest narastającym zagrożeniom dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych. Ponadto członkowie ROP zapoznają się z materiałem przygotowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy pt. “Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w KRUS”. W pracach Rady udział…

Czytaj więcej

O umowach cywilnoprawnych

Problematyka zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych – skuteczność nowych uregulowań – to główny temat środowego (28 sierpnia) posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Przedstawiciele tego gremium zapoznali się m.in.z raportem PIP pokazującym na ile zmiana prawa w ostatnim czasie ograniczyła nadużywanie stosowania umów cywilnoprawnych przez przedsiębiorców.(Omówienie raportu wraz ze stanowiskiem ROP we wrześniowym numerze Dolnośląskiej Solidarności). W…

Czytaj więcej

Rada Ochrony Pracy w Elblągu

Obradujący w Elblągu członkowie Rady Ochrony Pracy zajęli się 17 czerwca m.in. kwestią profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsiębiorstwa oraz przyjęli stanowisko w sprawie nowych form świadczenia pracy, a zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wyjazdowemu posiedzeniu ROP przewodniczy marszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” reprezentuje przewodniczący Kazimierz Kimso.…

Czytaj więcej

Rada Ochrony Pracy

We wtorek 14 maja Rady Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Rada rozpatrzyła także materiał przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcje Pracy poświęcony równowadze pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w kontekście nowych form zatrudnienia. Ponadto, członkowie ROP zajęli się zaopiniowaniem wniosku Głównego Inspektora…

Czytaj więcej

Obraduje Rada Ochrony Pracy

Z udziałem przewodniczącego Regionu NSZZ “Solidarność Dolny Śląsk Kazimierza Kimso odbywa się w Warszawie posiedzenie Rady Ochrony Pracy. W porządku obrad jest m.in. zajęcie stanowiska ROP ws. działania ZUS i KRUS w cel;u zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz zapoznanie się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. jw…

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

17 lipca w budynku Sejmu odbyło się posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy. Zebrani, w tym przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso, przyjęli stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. Rada zajęła się także materiałem przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB oraz Państwową Inspekcję Pracy na temat oceny i…

Czytaj więcej

Spotkanie Rady Ochrony Pracy

Przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso wziął udział w Warszawie w kolejnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy wysłuchała informacji na temat przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków, zaprezentowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiono również wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach IV etapu Programu Wieloletniego…

Czytaj więcej

Październikowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy

We wtorek 24 października przewodniczący ZR Kazimierz Kimso bierze udział w kolejnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, na którym zostanie przyjęte stanowisko w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy oraz Polskie Centrum Akredytacji – Poprawa skuteczności systemów…

Czytaj więcej

Obraduje Rada Ochrony Pracy

We wtorek 29 sierpnia w Warszawie zebrała się na kolejnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Jej członkowie zajmą się m.in. działaniami prewencyjnymi Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa oraz zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego w świetle przepisów dot. czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie. W posiedzeniu uczestniczy Kazimierz Kimso – przewodniczący…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy