Banner

Tag Archives: prawo

Spotkanie Wszechnicy

Cykliczne spotkanie społecznych inspektorów pracy zrzeszonych we Wszechnicy SIP poświęcone było omówieniu zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zapisy akty i zmiany w ustawie zreferował zebranym kierownik działu eksperckiego Regionu Sławomir Poświstak. Była to też doskonała okazja dla sipowców do wyjaśnienia wątpliwości związanych interpretacją pewnych przepisów prawa pracy.…

Czytaj więcej

Prezydent podpisał propracownicze ustawy

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpisy pod dwiema ustawami, które są ważne dla pracowników w Polsce. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem ustawy jest rozszerzenie ochrony…

Czytaj więcej

Zmiany świadczeń w nowym roku

Od nowego roku zostaną wprowadzone nowe przepisy. Zwiększy się najniższe uposażenie i zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa. Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić ponad 13 zł brutto. Podobnie jak miesięczne minimalne wynagrodzenie będzie co roku waloryzowana. Ponadto pracodawcy będą inaczej ewidencjonować czas pracy. Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien…

Czytaj więcej

Związkowcy tak, pracodawcy nie

Od września mają wejść przepisy o 12-złotowej płacy minimalnej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Związki zawodowe pozytywnie oceniają wprowadzenie tych zmian. Jednak NSZZ „Solidarność” uważa, że brakuje mechanizmu waloryzacji płac. W przepisach pojawia się też obowiązek ewidencjonowania godzin pracy. Budzi ona wątpliwości natury organizacyjnej. Natomiast wprowadzenie odpowiednich sankcji za naruszenie przepisów i wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy…

Czytaj więcej

Świadczenia dla represjonowanych

31 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Uprawnione osoby mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne. Wnioski składać należy w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należy dołączyć dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane represje oraz potwierdzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, iż osoba ubiegająca…

Czytaj więcej

Od nowego roku e-zwolnienia

Podpisana przez Prezydenta  ustawa z dnia z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wprowadzi m.in. obowiązek wystawiania od 1 stycznia 2016 roku elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracodawca obowiązkowo będzie musiał do końca 2015 roku bezpłatnie założyć w systemie teleinformatycznym…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy