Banner

Tag Archives: prawo

Od 1 stycznia korzystne zmiany w prawie pracy

Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z zaakceptowania postulatów NSZZ”S”, jak również z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć…

Czytaj więcej

Ważne dla zwalnianych w czasie pandemii

Pracownicy tymczasowi, obok osób samozatrudnionych oraz na umowach tzw. śmieciowych, są grupą najbardziej dotkniętą kryzysem wywołanym pandemią. Tarcza antykryzysowa nie brała pod uwagę tej formy zatrudnienia, gdzie przestój występował nie u pracodawcy, czyli agencji, a u pracodawcy-użytkownika. Jednak wyrok Sądu Najwyższego z ubiegłego roku zakwestionował mechanizm, polegający na naprzemiennym zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez bliźniacze spółki…

Czytaj więcej

Praca zdalna-nakaz czy propozycja?

3 listopada 2020 r. prezydent podpisał kolejną wersję tarczy antykryzysowej (tj. ustawę z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­ 19), w której m.in. dodany został przepis, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą – za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego…

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – opracowanie

W czwartek przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso przesłał do organizacji związkowych naszego Regionu gotowe opracowanie radcy prawnej Edyty Smolarczyk-Ligęzy dotyczące zapisów tzw.tarczy antykryzysowej. Oczywiście jest to opracowanie dla członków naszego Związku. Jeśli chcesz się dowiedzieć czego może wymagać pracodawca od pracowników w czasie pandemii, na co organizacja może się zgodzić, a na co nie –…

Czytaj więcej

Spotkanie Wszechnicy

Cykliczne spotkanie społecznych inspektorów pracy zrzeszonych we Wszechnicy SIP poświęcone było omówieniu zmian w ustawie o związkach zawodowych. Zapisy akty i zmiany w ustawie zreferował zebranym kierownik działu eksperckiego Regionu Sławomir Poświstak. Była to też doskonała okazja dla sipowców do wyjaśnienia wątpliwości związanych interpretacją pewnych przepisów prawa pracy.…

Czytaj więcej

Prezydent podpisał propracownicze ustawy

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpisy pod dwiema ustawami, które są ważne dla pracowników w Polsce. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem ustawy jest rozszerzenie ochrony…

Czytaj więcej

Zmiany świadczeń w nowym roku

Od nowego roku zostaną wprowadzone nowe przepisy. Zwiększy się najniższe uposażenie i zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa. Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić ponad 13 zł brutto. Podobnie jak miesięczne minimalne wynagrodzenie będzie co roku waloryzowana. Ponadto pracodawcy będą inaczej ewidencjonować czas pracy. Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien…

Czytaj więcej

Związkowcy tak, pracodawcy nie

Od września mają wejść przepisy o 12-złotowej płacy minimalnej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Związki zawodowe pozytywnie oceniają wprowadzenie tych zmian. Jednak NSZZ „Solidarność” uważa, że brakuje mechanizmu waloryzacji płac. W przepisach pojawia się też obowiązek ewidencjonowania godzin pracy. Budzi ona wątpliwości natury organizacyjnej. Natomiast wprowadzenie odpowiednich sankcji za naruszenie przepisów i wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy…

Czytaj więcej

Świadczenia dla represjonowanych

31 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Uprawnione osoby mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne. Wnioski składać należy w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Należy dołączyć dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane represje oraz potwierdzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, iż osoba ubiegająca…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy