Banner

Tag Archives: Politechnika

Gdy odwaga nie była tania

Koncertem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej w auli Politechniki Wrocławskiej upamiętniono w środę (12 grudnia) rocznicę wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Przed występem artystów o tym dramatycznym i tragicznym dla wielu czasie mówił rektor uczelni Cezary Madryas. – Wtedy odwaga nie była tania – przypomniał zebranym. O skutkach stanu wojennego mówił również przewodniczący Regionu Dolny Śląsk…

Czytaj więcej

Koncert pokoleń

Śpiewająca Rodzina Kaczmarków uświetniła uroczystość w auli Politechniki Wrocławskiej upamiętniającą ofiary stanu wojennego. O ważnej roli jaką “Solidarność” tej uczelni odgrywała i nadal pełni  w naszym Regionie mówił przewodniczący Kazimierz Kimso. Wręczono też medale Niezłomni członkom uczelnianej “Solidarności”. Koncert dostarczył wielu wrażeń zebranym 8 grudnia w auli PWr. Rodzina Kaczmarków, z których najbardziej znani są…

Czytaj więcej

Solidarność serc i duchów polskich

Od modlitwy podczas Mszy św. w intencji ofiar stanu wojennego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na pl. Grunwaldzki 3, rozpoczęły się 13 grudnia br. uroczystości 35.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. Mirosław Drzewiecki, wspominając że to był czas kształtowania się polskich sumień. Mówiąc o 13 grudnia 1981 r. ks.…

Czytaj więcej

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała rację “S”

NSZZ “Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej był jedynym związkiem zawodowym, który konsekwentnie wskazywał, że władze uczelni błędnie naliczają odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2015 oraz obecny. Wystąpienie inspektora pracy potwierdziło zdanie związkowców. “Wnoszę o niezwłoczne naliczenie i wpłacenie na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środków tytułem zaniżonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”…

Czytaj więcej

Zakończmy jałowy spór

W piątek 11 grudnia w Politechnice Wrocławskiej upamiętniono ofiary wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Obecna na uroczystościach zastępca przewodniczącego ZR Maria Zapart odczytała list Kazimierza Kimso (przewodniczący ZR był w tym czasie na uroczystościach w Kłodzku). Szef dolnośląskiej „Solidarności” zwracając uwagę na pamięć o tym, co wydarzyło się przed ponad 30 laty zaapelował…

Czytaj więcej

Bez tablicy

6 lat temu „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej uroczyście odsłaniała wspólnie z rektorem Tadeuszem Więckowskim tablicę z nazwą „Skwer Obrońców Solidarności”. W tym roku została ona zdemontowana i do dziś nie powróciła na swoje miejsce, czyli na ścianę budynku C3. Oznacza to, że w tym roku. nie tylko nie będzie tradycyjnego koncertu w Auli poświęconego pamięci Ofiar…

Czytaj więcej

Minister weszła bocznym wejściem

Od przywitania gości, niezliczonej ilości naukowców, różnych władz, minister nauki i przemówienia rektora Politechniki Wrocławskiej, zaczęła się dzisiejsza ogólnopolska inauguracja roku akademickiego. Można by tak zacząć relację 1 października, gdyby nie to, że przed wejściem do budynku głównego uczelni zgromadziła się grupa związkowców z organizacji zakładowej Politechniki na czele z przewodniczącym Tomaszem Wójcikiem. Większość gości…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy