Banner

Tag Archives: płaca minimalna

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – 2250 zł

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 250 zł. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w stosunku do roku 2018 i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została…

Czytaj więcej

Rząd podniósł płacę minimalną

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zadecydował o podniesieniu płacy minimalnej w 2018 r. do poziomu 2100 zł na umowie o pracę i 13,70 zł brutto za godzinę na umowie zlecenie. To mniej, niż postuluje Solidarność. W ocenie związkowych ekspertów minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wzrosnąć, co najmniej do 2160 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi…

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie – 2 tys. zł

Rząd przyjął założenia budżetowe na 2017 r. Ujęto w nim propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 tys. zł.  Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850 zł. Decyzja ws. minimalnego wynagrodzenia, jak podkreśliła premier, jest decyzją całego rządu. Decyzją, która – jak powiedziała – jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za polskich obywateli i społeczną sprawiedliwość. “W…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy