Banner

Tag Archives: PARiS

Obradowali pracownicy administracji

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się (6.03) posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (KS PARiS) z udziałem minister Marleny Maląg. Przewodnicząca KS PARiS Lucyna Walczykowska omówiła problemy pracowników administracji samorządowej, w tym nałożone dodatkowe zadania wynikające zarówno ze zleceń rządowych, jak i zmiany przepisów. Przedstawiono problemy…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy