Banner

Tag Archives: Nauka

Nauka powiązana z gospodarką

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w środę 7 marca poświęcone było prawnym aspektom finansowania wyższych uczelni w związku z projektem ustawy przedstawionej na początku br. przez ministra Jarosława Gowina. Posiedzeniu WRDS , w którym oprócz wojewody udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców oraz związków zawodowych przewodniczył przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ…

Czytaj więcej

Nie ma uczelni bez badań naukowych

Przedstawiciele organizacji NSZZ Solidarność wyższych uczelni Wrocławia zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, w dniu 3 kwietnia 2017 r. przyjęli przedstawione poniżej stanowisko w sprawie przygotowywanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, które to stanowisko postanowili przedstawić Pani Premier RP Beacie Szydło, Panu Wicepremierowi Ministrowi Rozwoju i Finansów Matuszowi Morawieckiemu, Panu Wicepremierowi Ministrowi Nauki i…

Czytaj więcej

O szkolnictwie wyższym

Kwestia założeń do reformy szkolnictwa wyższego była jednym z głównych tematów  obradującej w poniedziałek 3 kwietnia br. we Wrocławiu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Przychylne zdanie  ministra Gowina w sprawie  podziału polskich  uczelni na trzy typy  wzbudza obawy  związkowców.  Członkowie KSN NSZZ „Solidarność”  zaniepokojeni są również brakiem odniesień w założeniach do reformy szkolnictwa wyższego  kwestii…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy