Banner

Tag Archives: Lisik

Zmarł Tadeusz Lisik

We wtorek 12 grudnia zmarł wieloletni przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego Tadeusz Lisik. Pełnił w przeszłości rozliczne funkcje związkowe (członek Krajowej Sekcji Nauki, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów oraz WZD, chorąży sztandaru uczelnianego). Cieszył się autorytetem zarówno w swojej OZ jak i w Regionie. Pogrzeb tego zasłużonego dla dolnośląskiej Solidarności działacza odbędzie się…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy