Banner

Tag Archives: kodeks pracy

Krajówka w kopalni Guido

Od wtorku 17 kwietnia obraduje w kopalni Guido w Zabrzu Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni na obrady wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz poseł Jan Mosiński. Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i zaproponuje dalsze prace nad zmianami w kodeksie pracy, potwierdził Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny…

Czytaj więcej

Nie będziemy dyskutować z doniesieniami prasowymi

Podczas poniedziałkowego (12 lutego) posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Region Dolny Śląsk z działaczami spotkał się członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny. Tematem spotkania były prace komisji kodyfikacyjnej dotyczące kodeksu pracy oraz projekt ustawy o związkach zawodowych. Henryk Nakonieczny zauważył m.in. że zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny pracy i polityki socjalnej komisja kodyfikacyjna przedstawi konkretne…

Czytaj więcej

W sejmie o kodeksie pracy

Na czwartek 9 czerwca zaplanowano  w  Sejmie  I czytanie projektu dotyczącego wydłużenia i ujednolicenia terminów składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych  z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę. Dotychczas obowiązująca regulacja ustawy – Kodeks pracy w art. 264 przewiduje, że pracownik ma możliwość odwołania się od…

Czytaj więcej

Nowe rozwiązania kodeksowe

Na najbliższym posiedzeniu sejmu 8 czerwca będzie rozpatrywany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy Projekt dotyczy wydłużenia i ujednolicenia terminów dotyczących składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę. jw…

Czytaj więcej

Umowa przed pracą

Tuż przed Wigilią Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji kodeksu pracy, ważny dla wszystkich firm i zatrudnionych na etatach. Nowela przewiduje zasadniczą zmianę w zasadach zawierania umów o pracę. Pracodawcy nie będą już mogli czekać do końca pierwszego dnia pracy z podpisaniem umowy. Będą musieli zrobić to przed rozpoczęciem zatrudnienia. Ministerstwo ułatwi…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy