Banner

Szkolenie w Świdnicy

W dniach 9-10 lutego  w  oddziale Regionu Dolny Śląsk NSZZ ” Solidarność” w Świdnicy odbyło się szkolenie poświęcone  rozwojowi związku. Zajęcia prowadził Janusz Zabiega  – trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej z Gdańska.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 9 organizacji zakładowych i międzyzakładowych naszego Związku. Uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę potrzebną do działalności związkowej oraz nabywali praktyczne umiejętności przeprowadzania rozmów z pracownikami w swoich zakładach pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy