Banner

Szkolenie w Regionie

Różne aspekty nowelizacji ustawy o związkach zawodowych omówił podczas czwartkowego (10 stycznia) szkolenia w siedzibie Zarządu Regionu kierownik działu prawnego Sławomir Poświstak. Po przedstawieniu i omówieniu znowelizowanych zapisów dotyczących m.in. obowiązku informowania pracodawcy o liczbie członków związku, zasadach zgłaszania pisemnych zastrzeżeń co do liczebności danej organizacji zakładowej, prawnik Regionu odpowiadał na pytania szkolących się działaczy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z ustalaniem reprezentatywności organizacji związkowych.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy