Banner

Szkolenie oświaty i spotkanie międzyregionalne

W dniach 10-12 stycznia br. w Boguszowie-Gorce odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk z udziałem przedstawicieli oświatowych sekcji i organizacji zakładowych z różnych stron Polski. dokonano wstępnej analizy akcji protestacyjnych i bieżącej sytuacji w Solidarności oświatowej.

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez z-cę przewodniczącego ZR Piotra Majchrzaka, które ma dać podstawę do opracowania strategii działań zgodnej z oczekiwaniami członków Związku, w szczególności płac, nakładów na oświatę i ustabilizowania prawa oświatowego.

Podsumowano też działania KSOiW NSZZ “Solidarność” w kontekście zapisów statutowych. Omówiono stan prac nad zaplanowanymi konferencjami, debatami i szkoleniami, m.in. w/s bibliotekarzy, standardów pracy czy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli .

Kolejne spotkanie podsumowujące stan prac odbędzie się w Lublinie.

Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane merytoryczną pracą na rzecz oświatowej “Solidarności”.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy