Banner

Szkolenie skupia się na analizie silnych i słabych stron zarządzania sobą. Zapoznaje z technikami poprawy skuteczności w gospodarowaniu czasem, w określaniu celów, planowaniu zadań i pracy nad samorozwojem.

Społeczna inspekcja pracy