Banner

Część I – prowadzona jest w formie gry w oparciu o specjalny podręcznik z wykorzystaniem zestawu pomocy technicznych. Uczestnicy gry wypełniają dokumentację finansową, poznają zasady księgowości i obserwują skutki ekonomiczne podejmowanych decyzji.
Część II – poświęcona jest analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczy sposobów bilansu, rachunku wyników, interpretowania podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zależności zachodzących między kondycją firmy, a sytuacją pracowników.
Warunkiem udziału w tej części jest wcześniejsze ukończenie części I.

Społeczna inspekcja pracy