Banner

Szkolenie przygotowano w oparciu o książkę M. Bazermana i M. Neale, „Negocjując racjonalnie”. Książka prezentuje mało jeszcze u nas spopularyzowane podejście do negocjacji, jest rozszerzonym i wzbogaconym spojrzeniem takich klasycznych już pozycji, jak Fisher, Ury „Dochodząc do tak” i „Odchodząc od nie”. Wprowadza rzadko poruszane zagadnienie podziału na negocjacje dystrybucyjne i integracyjne. Traktując negocjacje jako proces podejmowania decyzji autorzy odnoszą się do indywidualnego poziomu myślenia i działania każdego z negocjatorów, a więc wskazują na psychologiczne ograniczenia efektywności negocjatorów. Szkolenie zawiera ćwiczenia negocjacyjne, wiele studiów przypadków i bogaty zbiór przykładów ilustrujących teorię.

Społeczna inspekcja pracy