Banner

Stres, odpowiedzialność i niskie płace

W poniedziałek 4 lutego w siedzibie dolnośląskiej Solidarności odbyło się spotkanie członków Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej. Główne problemy tej branży to niskie płace i wykruszająca się stopniowo kadra pracowników. Jak mówi Zbigniew Spendel, przewodniczący sekcji, młodzi pracownicy nie chcą za obecną pensję przyjmować na siebie odpowiedzialności jaką niesie za sobą wykonywanie, często w stresie, obowiązków zawodowych.
Jesienią ubiegłego roku działacze apelowali do wojewodów o wsparcie ich działań w zabiegach o finansowanie pracowników zawodów medycznych pracujących w ośrodkach pomocy społecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie samorządy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że spełnienie postulatu związkowców wymagałoby zmiany prawa.
Przedstawiciele liczącej ponad dwa tysiące członków sekcji zapowiadają udział w ewentualnym proteście pracowników sfery budżetowej zapowiadanym przez Związek na wiosnę.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy